طراحی،فروش واجراءسیستمهای اعلان حریق،اطفاءحریق,دوربین مداربسته

اعلان حریق متعارف

سیستم اعلام حریق متعارف (Conventional)

از قدیمی ترین انواع سیستم های اعلام حریق است که علی رغم تغییرات کیفی اندک، همچنان مورد استفاده قرار می گیرد. در این سیستم چندین دتکتور و شستی که یک منطقه از ساختمان را پوشش می دهند در قالب یک مدار به هم پیوسته، به تابلوی کنترل مرکزی متصل می شوند. بنابراین هر مدار نماینده ی یک منطقه(زون) است. نحوه ی هم بندی تجهیزات کشف و تشخیص نسبت به تابلوی کنترل مرکزی به صورت شاخه ای و یا به عبارت دیگر شعاعی است. هر تابلوی کنترل مرکزی متعارف می تواند ۲،۴،۸،۱۲ و یا مدارهای بیشتری را پشتیبانی کند.
بر طبق استاندارد، در این سیستم دتکتورها یا در حالت عادی هستند و یا آلارم (Fire Alarm)
این سیستم به وسیله ی دو رشته سیم به دتکتورها و شستی وصل می گردد که هر دو نیز از نوع مرسوم (Conventional) می باشند.

اجزای یک سیستم اعلام حریق کانونشنال:

  • - پانل کنترل(Control Panel):

هر پانل کنترل مرکزی کانونشنال می‌تواند ۲،۴،۸ و یا زون های بیشتری را پشتیبانی کند.
در هر مدار این پانل تعدادی آشکارساز و شستی اعلام حریق قرار می گریند که با قرار گرفتن مقاومتی در انتهای زون، پانل از صحت برقراری مدار اطمینان حاصل می نماید.
همچنین در این نوع از پانل ها تعدادی خروجی جهت اتصال مستقیم آژیرهای اعلام حریق یا خروجی هایی نظیر Door Magnet مورد استفاده قرار می گیرند.

  • - آشکارسازهای اعلام حریق دودی(Smoke Detector)
  • - آشکارساز اعلام حریق حرارتی(Heat Detector)
  • - آشکارساز اعلام حریق ترکیبی دودی حرارتی (Smoke/Heat Detector)
  • - شستی های اعلام حریق (Manual Call Point )
  • - آشکارساز پرتو نوری (Optical Beam Detector)
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :