طراحی،فروش واجراءسیستمهای اعلان حریق،اطفاءحریق,دوربین مداربسته

اعلان حریق دوربین مداربسته مخابراتهای استان البرز

با توجه به مستقل شدن مخابرات استان البرز و تبدیل شدن بخش حراست فیزیکی مخابرات استان البرز به یک اداره مستقل تمام مراکز مخابرات استان البرز که قبلا زیر مجموعه مخابرات استان تهران بودند بصورت مستقل در آمده و از این رو شرکت یکا پرداز امروز با پشتوانه درخشان و سابقه چند ساله در مخابرات استان تهران  بعنوان مشاور ارشد اداره حراست مخابرات استان البرز انتخاب گردید. شرکت یکا پرداز امروز طراحی سیستم های اعلان حریق آدرس پذیر و دوربین مداربسته کلیه ساختمان های مراکز استان البرز که بیش از 30 ساختمان می باشد را طراحی نموده و حدود 50 درصد از آن را اجراء کرده است و همچنین مهترین بخش طراحی اتاق مانیتورینگ مخابرات کل استان البرز می باشد که به عهده شرکت یکا پرداز بوده است و طرحی انتقال تصویر کلیه مراکز مخابرات استان البرز به اتاق مانیتورینگ به عهده شرکت یکا پرداز امروز می باشد.

  شرکت یکا پرداز امروز نگهداری سیستمهای اعلان حریق آدرس پذیر مخابرات استان را عهده دار است.

 

 تعدادی از مراکز مخابرات استان البرز که توسط شرذکت یکا پرداز امروز به انجام رسیده است.