طراحی،فروش واجراءسیستمهای اعلان حریق،اطفاءحریق,دوربین مداربسته

اعلان حریق دوربین مداربسته مخابراتهای استان تهران

شرکت یکا پرداز یکی از پیشگامان عرصه در زمینه طراحی ، فروش و اجراء سیستم های اعلان حریق آدرس پذیر با برند (HOCHIKI) که شرکت یکا پرداز با تحقیقات بسیار زیاد و تکیه بر دانش فنی خود توانسته به این امر مهم برسد که انتخاب برند (HOCHIKI) از نظر تکنولوژی در بالاترین سطح جهانی قرار دارد و این برند را توانسته در مخابرات استان تهران معرفی کند و در تمام ساختمان های مخابرات استان تهران از ساختمان های ادارات کل تا مراکز فنی مخابرات نصب و راه اندازی  گردیده است و همچنین در زمینه سیستم های دوربین مداربسته  شرکت یکا پرداز توانسته که مخابرات استان تهران را به یک نظم واحد در انتخاب یک برند برساند و شرکت یکا پرداز بیش از 80 درصد از ساختمان های مخابرات استان تهران را به سیستم اعلان حریق آدرس پذیر و سیستم دوربین مدار بسته مجهز کرده است . شرکت یکا پرداز گام های بلندی در بهبود انجام پسیو استاندارد سیستم های اعلان حریق آدرس پذیر و سیستم دوربین مداربسته مخابرات استان تهران برداشته است .

شرکت یکا پرداز امروز چند سال متوالی بعنوان پیمانکار نگهداری سیستم های اعلان حریق آدرس پذیر و سیستم های دوربین مداربسته استان تهران را عهدار داشته است.

تعدادی از مراکز مخابرات استان تهران که توسط شرکت یکا پرداز امروز به انجام رسیده است.