طراحی،فروش واجراءسیستمهای اعلان حریق،اطفاءحریق,دوربین مداربسته

پروژه ها

 شرکت یکاپردازامروز با سالها تلاش توانسته بسیاری از مراکز مخابرات استانهای تهران؛ البرز و خوزستان را مجهز به سیستم اعلان حریق آدرس پذیر و دوربین مداربسته نماید